EN TR
EN TR

0 (850) 220 90 89

Sızdırmaz Oda

Merkezimiz, uluslararası düzeyde ve kalitede laboratuvar hizmeti sunabilecek bir altyapıya sahiptir.

30 m 3 oda içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun şekilde hava dezenfesiyon

cihazlarının ve ürünlerinin biyosidal etkinlik analizleri yapılmaktadır. SARS-CoV-2 (COVID-19), Adenovirüs ve çok sayıda bakteri için hava dezenfeksiyon testleri gerçekleştirilmektedir.